YARADICILIĞI  | Diskoqrafiya

Xanın mahnıları | Notoqrafiya

 

 

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti dövlət muzeyinin səs fondu
Adı Məzmunu İfaçı Hazırlayan Təşkilat Yaranma  
tarixi
Daxil olma №-si İnventar
Muğam – Şur – Mayə
Muğam -  Şur - Şikəsteyi-fars
Qrammofon valı Xalq Çalğı alətlərindən
ibarət üçlük
Aprelevski zavodu 1950 DK – 9180 FF – 8 – 2F
Qarabağ
Şikəstəsi
Qrammofon valı Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük Aprelevski zavodu 1950 DK -9179 FF-7-2F
Segah
Mirzə Hüseyn
Qrammofon valı Ifaçı: Xan Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK -9178 FF-6-2F
Muğam  - Şur Qrammofon valı İfaçı: Xan Şuşinski Xalq çalğı alətlərindən ibarət üçlük Aprelevski zavodu 1950 DK – 9210 FF-42-2F
Yaylığım    Qrammofon valı ifaçı: Ələkbərova,
Şuşinski
Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri 
Ansamblı  dirijor S.Rüstəmov
Aprelevski zavodu 1950 DK – 9223 FF-57-2F
Şur Qrammofon valı ifaçı: Xan Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən   ibarət üçlük
Aprelevski zavodu 1956 DK – 3041 FF-104-2F
Yaylığım Qrammofon valı Xan Şuşinski
Azərbaycan Xalq Çalğı Alərləri Ansamblı   dirijor – S.Rüstəmov
Aprelevski zavodu 1950 DK – 3049 FF-105-2F
Muğam Rast Qrammofon valı ifaçı: X.Şuşinski Aprelevski zavodu - DK – 9270 FF-112-2F
Muğam  - Şur 
Sarənc – Şur
Qrammofon valı Ifaçı: X.Şuşinski 
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
- - DK -9271 FF-113-2F
Muğam – Rast
Mayəyi-rast
vilayəti
Qrammofon valı Ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK – 9272 FF-114-2F
Şur muğamı – S.Vurğun
Şur-Şahnaz, Mayeyi-Şur
Qrammofon valı Ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK -9356 FF-227-2F
Heyratı – bir hissə Qrammofon valı Ifaçı: X.Şuşinski
Azərbaycan  Radiosunun Xalq Çalğı Alətləri  ansamblı  - Quliyev
Aprelevski zavodu - DK – 3042 FF-246 -2F
Muğam Mirzə
Hüseyn Segah
Qrammofon valı ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı
Alətlərindən ibarət üçlük
Tiflis - DK – 9389 FF-273-2F
Rast muğamı –
Mayə-Rast
Qrammofon valı Ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən  ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK – 3040 FF-282-2F
Vilayəti Qrammofon valı ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən  ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK – 3758 FF -291 -2F
Mahur Qrammofon valı ifaçı: Şuşinski Xalq Çalğı Alətləri ansamblı Aprelevski zavodu - DK – 9420 FF-313-2F
Azərbaycan Xalq mahnıları 
Qara qız ,Narnar 
Qrammofon valı ifaçı Şuşinski   Aprelevski zavodu - DK – 9451 FF-346-2F
Rast,Segah    Qrammofon valı ifaçı: Şuşinski (kamança) Aprelevski zavodu. 
Qramplastinka 
- DK -9454 FF-350-2F
M.Rahim
Mirzə-Hüseyn segahı
Qrammofon valı ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı
Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK – 9456 FF-352-2F
M.Rəhimov  Muğam -  Mirzə-Hüseyn Segahı Qrammofon valı ifaçı:  X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK – 9488 FF-387-2F
Xalq mahnısı "Girdim yarın  bağçasına" Qrammofon valı ifaçı: X.Şuşinski
Müşayiət: tar və kamança
Aprelevski zavodu - DK – 9180 FF – 8 – 2F
Muğam – Şur – Mayə
Muğam - Şur - Şikəsteyi-fars
Qrammofon valı Xalq Çalğı alətlərdən üçlük Aprelevski zavodu 1950 DK – 3060 FF-14-2F
Qarabağ Şikəstəsi Qrammofon valı ifaçı:  Şuşinski Aprelevski zavodu 1956 DK – 722 FF-405-2F 
Xalq mahnısı – Ay gözəl Qrammofon valı ifaçı: Ələkbərova,Şuşinski
Azərbaycan Radiosunun Xalq Çalğı Alətləri ansamblı
Aprelevski zavodu - DK -725 FF-408-2F
Şur muğamı  Qrammofon valı ifaçı: X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətləridən  ibarət  üçlük
- - DK-3042 FF-409-2F
Heyratı Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski
Xalq  Çalğı Alətlərindən ibarıt üçlük
Daşkənd zavodu - DK-3041 FF-410-2F
Muğam - Şur – S.Rüstəm –
Mayə  (Vaqif  Şikəstəyi -fars) 
Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - 3039 FF-411-2F
M.Rahim -   Mirzə- Hüseyin -  Segahı Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski
Xalq Çalğı  Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK-14477 FF-685-2F
Şur  muğamı Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK-14639 FF-760-2F
Xalq mahnısı Qara qız, Nar-Nar Qrammofon valı Ifaçı:X.Şuşinski Aprelevski zavodu - DK-14639 FF-782-2F
Xalq mahnısı Qara qız, Nar-Nar
M.Rəhim-Bağda sarmaşıq Bəstə-Nigar Təsnifi
Ay gəşəng, Yaxan düymələ, Dedim bir busə ver, Orta
Mahur Muğamı   İ.Səfərli  -  Bilmədin
Qrammofon valı Ifaçı:X.Şuşinski 
Xalq  Çalğı  Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK-14914 FF-876-2F
M.Rəhimov Şur Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski Aprelevski zavodu - DK-11593 FF-693-2F
Xalq mahnısı  Qara qız, Nar-Nar Qrammofon valı İfaçı:X.Şuşinski  
Müşayiət: tar  və  kamança
Aprelevski zavodu - DK10364 FF-697-2F
Mirzə- Huseyn  Segahı Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski
Xalq Çalğı Alətlərindən ibarət üçlük
Aprelevski zavodu - DK 1623699 FF-501-3F
Muğam Qrammofon valı ifaçı:X.Şuşinski Sport – Rekord - DK 161958 FF-416-3F

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları