Layihənin iştirakçıları

 

 

 

I.Layihənin  rəhbəri

 

Tariyel Məmmədov
“Musiqi dünyası” jurnalının baş redaktoru,
Sənətşünaslıq doktoru,professor,Əməkdar İncəsənət Xadimi


II.Məsləhətçilər

 

Bəyimxanım Verdiyeva-Cavanşirova
Xan Şuşinski fondunun prezidenti

Aslan Cavanşirov


III. “Musiqi dünyası” jurnalının elektron nəşrlər mərkəzi

Xan Şuşinskinin memorial saytının hazırlanmasında iştirak edən bütün təşkilatlara və şəxslərə dərin minnətdarlığını bildirir.

 

IV. Təşkilatlar

 

1. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İmformasiya Texnologiyaları  Nazirliyi

2. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

3. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

4. Xan Şuşinski adına Fond

5. Salman Mümtaz ad.Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi

6. Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi

7. Səməd Vurğunun Ev Muzeyi

8. Azərbaycan Dövlət  Səsyazıları Arxivi

9. Azərbaycan Dövlət Kino-Foto Sənədləri Arxivi

10. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

11. Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyası

 

V.Yaradıcı qrup

 

1. Tariyel Məmmədov - “Musiqi dünyası” jurnalının baş redaktoru, Sənətşünaslıq doktoru,professor,Əməkdar İncəsənət Xadimi

2. Səadət Təhmirazqızı - Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

3. Cavanşir Quliyev - Bəstəkar, professor

4. Fidan Nəsirova - Musiqişünas

5. Alina Cahangirova - Veb-dizayner

6. İrina Tişakova - Sayt menecer

7. Sergey Tişakov  - Sayt menecer

8. Nərmin Əliyeva - Ingilis dilinə tərcümə edən

9. Saidə Bahşiyeva - Rus dilinə tərcümə edən

 

 
® Xan Şuşinskinin adina Fondu; Musigi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları