QARABAĞ XANƏNDƏLƏRİ  | Səs yazıları

Məktəb | Səs mühazirəsi

 

 

 

"Musiqi Dünyası" tərəfindən bərpə olunmuş və işıq üzü görmüş qədim qrammafon vallarının siyahısı (1900-1915-ci illər)

 
Cabbar Qaryağdı oğlu:
 

(gramofon vallarından köçürmələr 1903 – 1912)

   
 

Arazbarı (03.01)

 
 

Bayatı-Qacar (03.24)

 
 

Dəşti təsnifi (03.02)

 
 

Gül açdı (02.54)

 
 

Mahur təsnifi (02.54)

 
 

Manəndi-Müxalif (02.43)

 
 

Orta Mahur (03.10)

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (03.02)

 
 

Mənsuriyyə (03.01)

 
 

Mahur təsnifi (03.55)

 
 

Qarğamışam (03.07)

 
 

Səmayi-Şəms (02.45)

 
 

Xumar oldum (03.02)

 
 

Yetim Segah (03.11)

 
 

Dəşdi (03.05)

 
 

Şahnaz (03.01)

 
 

Vilayəti (03.02)

 
 
Keçəçi oğlu Məhəmməd:                                       
 

(gramofon vallarından köçürmələr 1903 – 1912)

 
 

Çoban-Bayatı (03.06)

 
 

Heyratı təsnifi (03.04)

 
 

Əraq (03.05)

 
 

Hümayün (03.14)

 
 

Osmanlı təsnifi (03.02)

 
 

Qarabağ şikəstəsi (03.03)

 
 

Şüştər təsnifi  (03.02)

 
 

Yetim Segah (03.14)

 
 

Tac (03.03)

 
 

Şüştər   (03.09)

 
 

Segah (02.56)

 
 

Rahab (03.12)

 
 

Tehranım (03.03)

 
 

Dəşti  (03.08)

 
 

Yeri, dam üstə yeri  (03.06)

 
 
İslam Abdullayev:
 

(gramofon vallarından köçürmələr 1903 – 1912)

 
 

Axşam oldu(03.20)

 
 

Qatar-Bayatı (03.15)

 
 

Şüştər (03.16)

 
 

Təsnif "Məndən oldu" (03.21)

 
 

Yeri, dam üstə yeri (03.18)

 
 

Sarənc (02.48)

 
 

Şikəsteyi-Fars (02.56)

 
 

Yetim Segah (03.12)

 
 

Mahur-Hindi -1 (03.27)

 
 

"Səttarxan" təsnifi (03.20)

 
 

Bayatı-Şiraz (03.09)

 
 

Mahur-Hindi – 2 (03.25)

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (03.26)

 
 
Meşədi Məhəmməd Fərzəliyev:
 

(gramofon vallarından köçürmələr 1903 – 1912)

 
 

Alma (02.58)

 
 

Bayatı (02.06)

 
 

Bayatı-Əcəm (03.18)

 
 

Cəlal Xalıq (03.15)

 
 

Bayatı-İsfahan (03.50)

 
 

Hisar (03.20)

 
 

Budaq sarı (03.04)

 
 

Ceyranım (03.02)

 
 

Durun gedək (03.23)

 
 

Şüştər (03.01)

 
 

Yeri, dam üstə yeri (03.03)

 
 

Təsnif (03.10)

 
 

Axşam oldu (03.05)

 
 

Şahnaz (03.12)

 
 

Qaçaq Nəbi (03.01)

 
 

Segah (02.57)

 
 
Məcid Behbudov:
 

(gramofon vallarından köçürmələr 1903 – 1912)

 
 

Segah-Zabul (02.56)

 
 

Söylə bir görək (02.52)

 
 

Təsnif “Məndə yoxdur”  (03.32)

 
 

Təsnif “Şuşa” (03.33)

 
 

Ovşarı (03.12)

 
 

Əraq (03.35)

 
 

Əraq təsnifi (03.06)

 
 

Axşam oldu (02.58)

 
 

Kərəmi (03.20)

 
 

Mahur (03.14)

 
 

Təsnif “Zil Sultan” (03.04)

 
 

Xaric Segah (03.27)

 
 

Zəminxarə (03.24)

 
 

”Xuda diləm” (03.03)

 
 
   Seyid Şuşinski:
 

Çahargah (1964 ilin ifası)  (15.54)
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Arazbarı (1963) (12.36)
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Heyratı (1963) (06.22)
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Mənsuriyyə (1964) (04.44)
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Məni darə (1963)
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 
Bülbül:
 

Müxalif təsnifi (1958) (03.33)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Çahargah təsnifi (1956) (04.26)   
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Füzuli təsnifləri (1959) (16.38)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Təsniflər (1959) (24.56)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)

 
 
Xan Şuşinski:
 

Şur (1958) (25.44)
ATR xalq çalğı alətləri orkestri
Dirijor: S.Rüstəmov
A.Cavanşirov (tar)
H.Mirzəliyev (kamança)

 
 

Şahnaz (1956) (05.49)
A.Cavanşirov (tar)
H.Mirzəliyev (kamança)

 
 

Rast (1954) (25.18)
ATR xalq çalğı alətləri orkestri
Dirijor: S.Rüstəmov
A.Cavanşirov (tar)
H.Mirzəliyev (kamança)

 
 
Zülfü Adıgözəlov:
 

Arazbarı (1957) (04.24)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Mahur-Hindi (1958) (15.15)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Xumar oldum (1957) (03.45)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Əraq-Pəncigah (06.02)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Vilayəti-Dilkəş (1959)  (13.49)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 
Əbülfət Əliyev:
 

Rast (1953) (17.56)
B.Mansurov (tar)
H.Mirzəliyev (kamança)

 
 

Çahargah (1958) (18.13)
H.Məmmədovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Məmmədov (tar)

 
 

Müxalif (1960) (06.32)
H.Məmmədovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Məmmədov (tar)

 
 
Yaqub Məmmədov:
 

Zabul-Segah (1956) (18.04)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Rast (1956)  (20.56)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (10.31)
S.İbrahimov (tar)
T.Bakixanov (kamança)
Ə.Nəcəfzadə (qaval)

 
 

Mənsuriyyə (1966) (03.50)
H.Əliyev (kamança)
A.İmanov (nağara)

 
 
Mütəllim Mütəllimov:
 

Orta Mahur (1956) (13.39)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (1956) (14.08)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 

Bayatı-Şiraz (1956) (14.57)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
T.Bakixanov (kamança)

 
 
İslam Rzayev:
 

Çahargah (1965) (30.10)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
H.Əliyev (kamança)

 
 

Zabul təsnifi (1969) (11.02)
Ə.Dadaşovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)
A.Əliyev (kamança)

 
 

Bəstənigar təsnifi (1962) (07.36)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 
Arif Babayev:
 

Zabul-Segah (1966) (26.52)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Bayatı-Şiraz (1983) (22.21)
B.Salahovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
A.Abdullayev (tar)
N.Əsədullayev (kamança)

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (1965) (13.19)
Ə.Dadaşovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)
A.Əliyev (kamança)

 
 
Mürşüd Məmmədov:
 

Bayatı-Şiraz (1955) (17.44)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Rast (1956)  (32.18)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Mənsuriyyə (1959)  (02.59)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 
Vahid Abdullayev:
 

Zabul-Segah (1982)  (24.33)
“Xatirə” xaql çalğı alətləri ansamblı

 
 

Bayatı-Şiraz (1988)  (18.32)
V.Məmmədəliyev (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Qarabağ şikəstəsi (1983)  (04.48)
“Xatirə” xaql çalğı alətləri ansamblı

 
 
Qədir Rüstəmov:
 

Sona bülbüllər (1968) (07.55)
Ə.Dadaşovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)

 
 

Çahargah (1971) (33.05)
B.Salahovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (1988)  (20.05)
İ.Rzayevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 
Süleyman Abdullayev:
 

Çahargah (1965) ( 23.43)
Ə.Dadaşovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Dadaşov (tar)
A.Əliyev (kamança)

 
 

Mirzə Hüseyn Segahı (1969) (16.18)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Bayramov (tar)
E.Bədəlov (kamança)

 
 

Şur təsnifi (1968) (07.17)
Ə.Bakixanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 
Səxavət Məmmədov
 

Heyratı (1987) (07.24)
Ə.Bakixanov adına xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Rast (1983) (33.47)
M.Müslümov (tar)
F.Dadaşov (kamança)

 
 

Səmayi-Şəms (1987) (09.50)
Ə.Bakixanov adına xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 
Fehruz Məmmədov:
 

Şahnaz (1998)  (19.39)
“Qarabağ” xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Sədiyev (tar)
S.Mürşüdov (kamança)

 
 

Heyratı (1998)  (06.17)
“Qarabağ” xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 

Bayatı-Şiraz (1999) (14.50)
Ə.Sədiyev (tar)
S.Mürşüdov (kamança)

 
 

Segah (2000)
Ə.Sədiyev (tar)
X.Məmmədov (kamança)

 
 

Maye-Şur (2000) (06.42)
Ə.Sədiyev (tar)
X.Məmmədov (kamança)

 
 
Zahid Quliyev
 

Mirzə Hüseyn Segahı (1995) (35.55)
F.Əliyev (tar)
Ə.Vəzirov (kamança)

 
 

Bayatı-Kürd (1996)  (27.41)
F.Əliyev (tar)
Ə.Vəzirov (kamança)

 
 
Qaraxan Behbudov
 

Bayatı-Şiraz (1968)  (18.40)
H.Məmmədovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Məmmədov (tar)

 
 

Rahab (1968) (12.19)
B.Mansurovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)

 
 

Qatar (1972) (11.56)
H.Məmmədovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı
H.Məmmədov (tar)

 
 
Sabir Abdullayev
 

Zabul-Segah (1999) (26.38)
Ə.Ələkbərov (tar)
İ.Həsənov (kamança)

 
 

Dilkəş təsnidfi (1998)  (07.03)
Ə.Zeynalov (tar)
İ.Həsənov (kamança)

 
 

Şur təsnifi (2000)  (06.30)
Ə.Zeynalov (tar)
İ.Həsənov (kamança)

 
 

Segah təsnifi (1998)  (05.22)
“Araz” xalq çalğı alətləri ansamblı

 
 
Mənsum İbrahimov
 

Bayatı-Şiraz (1995) (28.38)
A.Abdullayev (tar)
N.Əsədullayev (kamança)

 
 

Rahab (1994) (20.59)
A.Abdullayev (tar)
N.Əsədullayev (kamança)

 
 

Segah təsnifi (1996)  (07.15)
Ə.Bakixanov adına xalq çalğı alətləri ansamblı

 
     

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları